Nemate flash player / You don't have flash player

Nikola Lukić

 

Velika ljubav prema jedru i vodi ga održava na klizavoj i nestabilnoj palubi. Odabir i promena jedara mu je prešla u rutinu.